x

 

arge_op

AR-GE PUANTAJ SİSTEMİ

30/09/2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğlerinde;  5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda 16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak açıklamalar yapılmıştır.

Bu açıklamaya göre ar-ge bölümlerinde çalışan personellerin çalışma sürelerinin hesaplanması ve raporlanması istenilmektedir. ProtekZaman olarak geliştirdiğimiz ar-ge puantaj yazılımımız ile bu süreler parmak izi, yüz tanıma gibi biyometrik cihazlar veya kartlı geçiş sistemleri ile birlikte uygulanmaktadır. Bu cihazlar ar-ge kapılarına elektronik kilitler ile veya ar-ge girişlerine turnike sistemleriyle birlikte uygulanabilmektedir.

Bize WhatsApp' dan Ulaşın!

Satış Ekibimiz Çevrimiçi.